Бюджет


Бюджет на ОУ "Отец Паисий", с. Петърч за 2016 година

Счетоводен баланс на ОУ "Отец Паисий" – с. Петърч за 2016г.

Бюджет на ОУ Отец Паисий", с. Петърч за 2017г.

Бюджет ОУ "Отец Паисий" – с. Петърч – Първо тримесечие 2017г.

Бюджет ОУ "Отец Паисий" – с. Петърч – Второ тримесечие 2017г.

Бюджет ОУ "Отец Паисий" – с. Петърч – Трето тримесечие 2017г.