Изпити


Дни за провеждане на национално външно оценяване, както следва:

IV клас

 Български език и литература 10 май 2018г.
Математика 14 май 2018г.
Човекът и природата 17 май 2018г.
Човекът и обществото 16 май 2018г.

 

VII Клас

Български език и литература
21 май 2018г.
Математика 23 май 2018г.
Чужди езици
… май 2018г.