Учебна година


Началото на учебната 2017 /2018 година започна с водосвет и приветствено слово на г-жа Нели Спасова – Директор на училището и г-н Борислав Борисов – Кмет на с. Петърч. 

Пожелаваме на всички ученици и учители наслука!

Фотоалбум 15.09.2017г.