Родителска среща


Уважаеми родители на 26.09.2018г. от 17:30ч. ще се проведе родителска среща, на учениците от II – VII кл.