Бюджет


Бюджет на ОУ "Отец Паисий", с. Петърч за 2016 година

Счетоводен баланс на ОУ "Отец Паисий" – с. Петърч за 2016г.

Бюджет на ОУ Отец Паисий", с. Петърч за 2017г.

Счетоводен баланс ОУ "Отец Паисий" – с. Петърч – Първо тримесечие 2017г.

Счетоводен баланс ОУ "Отец Паисий" – с. Петърч – Второ тримесечие 2017г.

Счетоводен баланс  ОУ "Отец Паисий" – с. Петърч – Трето тримесечие 2017г.

Счетоводен баланс ОУ "Отец Паисий" – с. Петърч – Четвърто тримесечие 2017г.

Бюджет на ОУ "Отец Паисий" – с. Петърч за 2018г.

Счетоводен баланс – първо тримесечие 2018г.

Счетоводен баланс – второ тримесечие 2018г.

Счетоводен баланс – трето тримесечие 2018г.

Счетоводен баланс – четвърто тримесечие 2018г.

Счетоводен баланс – първо тримесечие 2019г.

Счетоводен баланс – деветмесечие 2019г.

Бюджет 2020г.

Счетоводен баланс – първо тримесечие 2020г.

Счетоводен баланс – второ тримесечие 2020г.

Счетоводен баланс – трето тримесечие 2020г.

Счетоводен баланс – четвърто тримесечие 2020г.

Бюджет 2021г. – Протокол от заседание на ОС

Счетоводен баланс – първо тримесечие 2021 г. – Протокол от заседание на ОС

Счетоводен баланс – второ тримесечие 2021г. – Протокол от заседание на ОС

Счетоводен баланс – трето тримесечие 2021г. – Протокол от заседание на ОС

Бюджет 2022г. – Протокол от заседание на ОС

Счетоводен баланс – първо тримесечие 2022 г.  

Счетоводен баланс – шестмесечие 2022 г. 

Счетоводен баланс – деветмесечие 2022 г.

Счетоводен баланс – четвърто тримесечие 2022 г.

Протокол №1/07.02.2023г. от заседание на ОС относно изпълнение на бюджет 2022 

Протокол №2/19.04.2023г.  от заседание на ОС

Протокол от заседание на ОС изпълнение на годишен бюджет 2022

Протокол от заседание на ОС за избор на учебници за безвъзмездно ползване през учебната 2023/2024

Счетоводен баланс – първо тримесечие 2023г.  – Протокол №3/19.04.2023г. от заседание на ОС 

Счетоводен баланс – второ тримесечие 2023 г.

Счетоводен баланс – трето тримесечие 2023 г.

Бюджет 2023 г. – Протокол № 1/24.01.2024 г. от заседание на ОС