Изпити


Дни за провеждане на национално външно оценяване, както следва:

IV клас

 Български език и литература 29 май 2023г.
Математика 30 май 2023г.

 

Дните, в които се провежда НВО IV клас са редовни учебни дни за останалите класове!

 

VII  и X клас     Дните, в които се провежда НВО 7.  и 10. клас са неучебни дни!

Български език и литература 13.06.2023 г. 
Математика 16.06.2023 г.
Чужди езици
……06.2023 г.

 

ДЗИ XII клас  Дните, в които се провежда ДЗИ 12.клас са неучебни дни!

Български език и литература 19.05.2023 г. 
Втори ДЗИ /избираем/ 23.05.2023 г.