Изпити


Дни за провеждане на национално външно оценяване, както следва:

IV клас

 Български език и литература 27 май 2024 г.
Математика 28 май 2024 г.

 

Дните, в които се провежда НВО IV клас са редовни учебни дни за останалите класове!

 

VII  и X клас     Дните, в които се провежда НВО 7.  и 10. клас са неучебни дни!

Български език и литература VII 19.06.2024 г. 
Математика VII 21.06.2024 г.
Чужди езици VII
……06.2024 г.

 

Български език и литература X

10.06.2024 г. 
Математика X 12.06.2024 г.
Чужди езици X
……06.2024 г.

 

ДЗИ XII клас  Дните, в които се провежда ДЗИ 12.клас са неучебни дни!

Български език и литература 17.05.2024 г. 
Втори ДЗИ /избираем/ 20.05.2024 г.