Изпити


Дни за провеждане на национално външно оценяване, както следва:

IV клас

 Български език и литература 26 май 2022г.
Математика 27 май 2022г.

 

Дните, в които се провежда НВО IV клас са редовни учебни дни за останалите класове!

 

VII Клас

Български език и литература 14.06.2022 г. 
Математика 16.06.2022 г.
Чужди езици
17.06.2022 г.