Класни работи и консултации


График класни работи 2019-2020

График консултации 2019-2020

График класни работи 2021-2022

График консултации – начален етап 2021 – 2022

График консултации – прогимназиален етап 2021 – 2022

График консултации с родители за учебната 2022-2023 година

График консултации начален етап за учебната 2022-2023 година

График консултации прогимназиален етап за учебната 2022-2023 година