Класни работи и консултации


График за провеждане на класни работи по БЕЛ и МАТЕМАТИКА I срок 2023/2024

График консултации начален етап за учебната 2023/2024 година

График консултации прогимназиален етап за учебната 2023/2024 година

График на учебните часове по БДП през учебната 2023/2024 година

График за провеждане на класни работи по БЕЛ и МАТЕМАТИКА II срок 2023/2024