Училищен екип


УЧИЛИЩЕН ЕКИП:
Нели Спасова ДИРЕКТОР
Цветанка Янакиева Главен учител
Илияна Илиева Учител в подготвителна група
Цветелина Борисова Начален учител
Василиса Донкова Начален учител
Виолина Евтимова Начален учител
Милена Костадинова Начален учител
Василка Георгиева Начален учител
Албена Симонова Начален учител
Красимира Николова Начален учител
Илиана Благоева Български език и литература
Лилия Кръстева

Математика

Информационни технологии

Физика и астрономия

София Разпопова Чужд език
Людмила Григорова Химия и опазване на околната среда
Биология и здравно образование
Човекът и природата
Василка Петрова             История и цивилизация
География и икономика
Николай Георгиев          Физическо възпитание и спорт
Технологии и предприемачество
СЧЕТОВОДСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ:
Деси Георгиева счетоводител
Виолина Пенева администратор
ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ:
Владимир Димитров огняр
Валери Влъчков работник поддръжка
Мария Георгиева хигиенист
Спаска Йотова хигиенист