Училищен екип


УЧИЛИЩЕН ЕКИП: КВАЛИФИКАЦИЯ
Нели Спасова ДИРЕКТОР III ПКС
Цветанка Влъчкова Главен учител III ПКС
Илияна Илиева Учител в подготвителна група III ПКС
Цветелина Борисова Старши учител в начален етап III ПКС
Василиса Донкова Старши учител в начален етап III ПКС
Виолина Евтимова Старши учител в начален етап IV ПКС
Милена Костадинова Старши учител в начален етап III ПКС
Василка Георгиева Старши учител в начален етап III ПКС
Албена Симонова Старши учител в начален етап III ПКС
Красимира Николова Учител в начален етап
Доника Манолова Учител в начален етап
Илиана Благоева Български език и литература IV ПКС
Лилия Кръстева

Математика

Информационни технологии

IV ПКС
София Разпопова Чужд език

 

Людмила Григорова

Химия и опазване на околната среда
Биология и здравно образование
Човекът и природата

Физика и астрономия

IV ПКС
Василка Петрова             История и цивилизация
География и икономика
V ПКС
Николай Георгиев          Физическо възпитание и спорт
Технологии и предприемачество
V ПКС
СЧЕТОВОДСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ:  
Деси Георгиева счетоводител  
  администратор  
ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ:  
Владимир Димитров огняр  
Валери Влъчков работник поддръжка  
Мария Георгиева хигиенист  
Спаска Йотова хигиенист