photo3

Стартира сайта на ОУ „Отец Паисий“


На адрес www.ou-petarch.com стартира официалният сайт на ОУ "Отец Паисий", с. Петърч.

Тук можете да откриете необходимата Ви информация, свързана с дейността на училището. Новини и фотогалерии от събития, информация, свързана с училищната документация и проектите, реализирани от учебното заведение или такива, които предстоят за реализация.В гавното меню на сайта, в категория Справочник, можете да се информирате за всичко, свързано с учебната година, класните работи, ваканциите на учениците, изпити и прием в училището.

В категория Контакти можете да използвате формата за обратна връзка с ръководството на училището, за да задавате Вашите въпроси към нас, да изпратите своите препоръки или да получите нужната Ви информация.