08.12.2017г. – Патронен празник на ОУ „Отец Паисий“


Днес 08.12.2017г.  е патронния празник на ОУ "Отец Паисий", с. Петърч, което носи името на най-светлия възрожденец – Паисий. Хилендарският монах през лето 1762 написва „История славянобългарска” и запалва факела на просвещението на националното самосъзнание и самочувствие в душата на поробения български народ.

За празника учителите и учениците се готвиха и проведоха седмица, посветена на патрона на училището, с различни дейности. Ученическо творчество с надслов „Моето училище”, бе изложено в специално създадения кът, посветен на будителя. Кулминацията на предпразничната седмица беше на 07.12.2017г. , като се състоя литературно- музикална програма с надслов ’’О, неразумни и юроде! Защо да се срамуваш да се наречеш българин и не четеш и говориш на своя език’’.

Колективът на училището поздравява с празника всички съвременни  будители, всички ученици и техните семейства.

 Честит празник на духовното усилие, което ражда и отглежда!