Нека бъдем отговорни!!!


Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб и заповед на Министъра на здравеопазването, се преустановяват учебните занятия до 29.03.2020г.!

ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ВЪВЕЖДА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ!

Уважаеми ученици,

Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, упражнения и др.,което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци.

Ограничете максимално достъпа си до обществени места.Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

Уважаеми родители,

Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.

Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период!

Бъдете здрави и силни!