!!!ВАЖНО!!!


!!!ВАЖНО!!!

Съгласно Заповед № РД 09-3457/26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, .  от понеделник 30.11.2020г., учениците от 1. до 7. клас включително  на ОУ „Отец Паисий“, с. Петърч, преминават в ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда).

Нареждането на МОН и МЗ за прекарването до определено време на учениците пред екранните устройства се запазва и в този порядък се определят учебните часове по следния график:

 

20 минути

30 минути

 

Начален етап – от 1. до 4. клас

Прогимназиален етап – от 5. до 7. клас

1

08:00 – 08:20

08:00 – 08:30

2

08:30 – 08:50

08:40 – 09:10

3

09:10 – 09:30

09:30 – 10:00

4

09:40 – 10:00

10:10 – 10:40

5

10:10 – 10:30

10:50 – 11:20

6

10:40 – 11:00

11:30 – 12:00

7

11:10 – 11:30

12:10 – 12:40

8

11:40 – 12:00

 

След обяд

1

14:00 – 14:20

14:00 – 14:30

2

14:30 – 14-50

14:40 – 15:10

3

 

15:20 – 15:50

 

Обучението от разстояние в електронна среда се извършва по утвърденото дневно разписание, което може да се променя, съгласно чл.10, ал.2 на Наредба № 10 от 2016г. за организация на дейностите в училищното образование за конкретни предмети.

Електронното обучение ще се провежда синхронно в Microsoft Teams, която платформа е официална за училището, като учениците ще се оценяват и ще се отразяват отсъствия по уважителни и неуважителни причини за периода 30.11. – 23.12.2020г.

Относно отсъствията – ще остават неизвинени за  ученици, които не присъстват реално в урока, а са в списъка с участниците – винаги е очевидно кога има мрежов срив и кога се имитира проблем с техникат. При такъв, в рамките на 30-40 мин. родителят да изпрати до учителите или класните ръководители кратка бележка от свое име и от своята регистрация в Админ Плюс /електронен дневник/.

За този период родителите са длъжни да осигурят необходимите технически и технологични устройства за пълноценно участие в обучението, да поддържат редовна комуникация с учителите и да се осведомяват за успеха и развитието на ученика, да съдействат за спазването на правилата за провеждане на обучението , да осигурят редовно участие на ученика и своевременно да се уведомяват учителите за отсъствие на ученика по уважителни причини, да подпомагат процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на навици за самостоятелно учене.

 

Уважаеми родители и ученици,

В ТЕЖКОТО ВРЕМЕ, КОГАТО ХОРАТА СЕ БОРЯТ ЗА ЖИВОТА СИ, нека Вие и учениците не се борите с преподавателите, а напротив, нека да си помагаме взаимно.

Учениците прекрасно знаят какво се изисква от тях, когато работят в онлайн среда.

Качествените хора се проверяват в моменти на трудности, а знанията се получават с много усилия, които всеки полага според собствените си желания.

Всички учители  ще съдействаме до колкото ни позволяват възможностите на всеки един ученик за това да бъде в класната стая и да се обучава.

Насила не можеш да дадеш, ако човекът отсреща не иска да получи.

Бъдете здрави!