Прием подготвителна група за учебната 2021/2022г.


Основно училище "Отец Паисий" обявява 15 свободни места за прием в подготвителна полудневна група за учебната 2021/2022г.

Уважаеми родители,
в срок от 01.04.2021г. до 10.05.2021г. можете да изпращате попълнено по образец завление на e-mail адреса на училището: kost_pet@abv.bg

С цел ограничаване разпространението на COVID-19 кандидатстването и тази година ще бъде чрез електронната ни поща. След получаване на заявление, ще изпращаме потвърждение и входящ номер на имейла – подател. 

Заявление за записване в подготвителна група 2021/2022г.