!!!ВАЖНО!!! Заповед за организация на образователния процес в периода 22.03.-31.03.2021 г.


За периода 22.03.2021г. – 31.03.2021г. учениците от I до VII клас в ОУ "Отец Паисий" ще се обучават от разстояние в електронна среда, съгласно Заповед № РД 09-748/19.03.2021 и Заповед №152/19.03.2021г. на директора.