Прием подготвителна група за учебната 2022/2023г.


Основно училище "Отец Паисий" обявява 15 свободни места за прием в подготвителна полудневна група за учебната 2022/2023г.

Уважаеми родители,
в срок от 01.04.2022г. до 11.04.2022г. можете да изпращате попълнено по образец завление на e-mail адреса на училището: kost_pet@abv.bg

След получаване на заявление, ще изпращаме потвърждение и входящ номер на имейла – подател. 

Заявление за записване в подготвителна група 2022г.