Включване в Национална програма “Заедно в изкуствата и в спорта”


Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

Проектното предложение на ОУ “Отец Паисий”, с. Петърч  по Национална програма “Заедно в изкуствата и в спорта” е включено в “Списък на общинските, държавните и частните училища, включени за финансиране по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – модул 1 Изкуства”  на Министерство на образованието и науката. 

Въз основа на проектното предложение в училището се предвижда да се сформират следните групи в Модул 1 “Изкуства”

  • направление “Танцово изкуство”, категория “Народни танци” 
  1. I възрастова група – I – IV клас, 25 участници, с ръководители – Иван Александров – професионален танцьор, външен специалист и Милена Костадинова – начален учител от училището;
  2. II възрастова група – V – VII клас, 16 участника,с ръководители – Иван Александров – професионален танцьор, външен специалист и Милена Костадинова – начален учител от училището;

0Графици на заниманията на групите ще бъдат допълнително публикувани и ще бъдат съобразени с организацията на учебния ден.

Заявления за включване в групите ще се приемат до 06.10. 2022 г. вкл. от класните ръководители на учениците.

Заявление за участие в направление "Танцово изкуство", категория "Народни танци" 2022