Прием Първи клас за учебната 2023/2024 година


Уважаеми родители на бъдещите ни първокласници, започна приемането на заявления за записване в първи клас. 

Заявлението се подава на ел. поща: kost_pet@abv.bg в сканиран вид с подпис или в
канцеларията на училището лично – ІІ етаж – всеки работен ден от 8,00 до 16,00 ч.
Заявлението ще намерите в електронната страница на училището (Прием).

При въпроси свързани с приема на ученици в първи клас координатори са Виолина Евтимова – ст.учител в начален етап и Красимира Николова – учител в начален етап.