На добър час!


От всички дни в годината, 15 септември е вълнуващ,  емоционален и чакан празник, за всички деца, които правят своите първи крачки в училищния двор. 

Уважаеми учители,
Скъпи родители и ученици, 

Нека новата учебна година бъде успешна и ползотворна. Да откриете нови възможности за развитие и да осъществите идеите си. 

Скъпи деца, ценете вашите учители и родители и се вслушвайте в съветите им. Бъдете любознателни и упорити, винаги изпълнени с мечти и сила да ги постигнете! 

Уважаеми учители, изпълнявайте отговорно и всеотдайно мисията си на просветители! 

Скъпи родители, насърчавайте децата си и ги възпитавайте в любов към учението. Помагайте им да преодоляват всяка трудна стъпка в техния път на израстване и усъвършенстване. 

Нека новата 2023/2024 учебна година бъде изпълнена с много магични моменти.

На добър час!

Първи учебен ден!