Прием Първи клас за учебната 2024/2025 година


Уважаеми родители на бъдещите ни първокласници, започна приемането на заявления за записване в първи клас. 

Заявлението се подава на ел. поща: info-2302142@edu.mon.bg в сканиран вид с подпис или в
канцеларията на училището лично – ІІ етаж – всеки работен ден от 8,00 до 16,00 ч.
Заявлението ще намерите в електронната страница на училището (Прием).

При въпроси свързани с приема на ученици в първи клас координатори са Василиса Донкова и Василка Тодорова – старши учители в начален етап.