Важно – преминаване в ОРЕС!!!


За учениците, родителите и учителите от ОУ "Отец Паисий".

От 12 март 2021 година, по Заповед № РД – 171 от 10.03.2021г. на РЗИ – София област  се правят следните промени в организацията и провеждането на учебните часове :

– начален етап продължават учебните си часове присъствено в сградата на ОУ "Отец Паисий" според седмичното си разписание, в това число и провеждане на целодневната организация;

– учениците от начален етап в ОРЕС продължават според своя график;

– учениците от 5 до 7. клас преминават в "дистанционно обучение", като запазват смените и графика на часовете си с продължителност от 35 минути.

Към 12 март няма болен учител, няма карантиниран учител. Няма карантиниран клас.

Моля всички да спазват стриктно графика на часовете, както и предвиденото време за почивка!

Заповед на график часове в ОРЕС среда.