Прием първи клас 2022/2023 година


Уважаеми родители на нашите бъдещи първокласници, започва приемът  за първи клас за учебната 2022/2023 учебна година.

Заявленията се  подават в срок от 01.04.2022г. до 10.05.2021г., като можете да изпращате попълнено по образец завление на e-mail адреса на училището: kost_pet@abv.bg

След получаване на заявление по електронен път, ще изпращаме потвърждение и входящ номер на имейла – подател. 

Заявление за записване в първи клас през учебната 2022/2023 год.