Учениците от всички класове в ОУ „Отец Паисий“ от I до VII клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда, за периода от 01.02.2024 г. до 07.02.2024 г., включително.

Заповед № РД09-244/31.01.2024 г. на Министъра на образованието и науката